Loading

RODO

Dane kontaktowe

RODO - PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i klauzula informacyjna (dot. osób fizycznych)

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: „Administratorem” lub „EKOPLON”. Możecie Państwo skontaktować się ​z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.​

2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody (tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).​

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe, w celach związanych z marketingiem bezpośrednim produktów EKOPLON (środki żywienia zwierząt, nawozy), celach statystycznych, jak również dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.​

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że dalsza komunikacja z Państwem oraz realizacja innych celów,  o których mowa w pkt. 3 będą niemożliwe.​

5. Państwa dane będą przetwarzane przez EKOPLON wyłącznie w celach komunikacji z Państwem lub marketingu bezpośredniego produktów Ekoplon, do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.​

6. Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.​

7. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.​

8. Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.​

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.​

 

 

Pliki do pobrania

Nasze marki