Loading

Projekty z dofinansowaniem

Innowacyjne nawozy z mikroskładnikami otrzymane metodą biosorpcji przeznaczone dla rolnictwa ekologicznego

W ramach Projektu zostanie opracowana nowych nawozów organiczno-mineralnych dla rolnictwa ekologicznego zawierających mikroskładniki (Cu, Fe, Mn, Zn) związane z biomasą oraz technologia wytwarzania tych nawozów z wykorzystaniem biosorpcji na kolumnie i metodą impregnacji.

Czytaj więcej

Innowacyjne nawozy dolistne zawierające kompleksy i chelaty pierwiastków deficytowych

Firma Ekoplon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa uzyskała wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” na realizację projektu POIR.01.01.01-00-0055/21 „Innowacyjne nawozy dolistne zawierające kompleksy i chelaty pierwiastków deficytowych”.

Czytaj więcej

Innowacyjny program żywienia brojlera kurzego maksymalizujący dobrostan i wskaźniki produkcyjne oraz wartość prozdrowotną i jakość mięsa drobiowego

Firma Ekoplon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa uzyskała wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa"
na realizację projektu POIR.01.01.01-00-0169/19-00

Czytaj więcej

Budowa instalacji fotowoltanicznej w Potoku o mocy do 502 kW wraz z infrastrukturą techniczną

Firma Ekoplon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa uzyskała wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych dla projektu nr RPSW.03.01.00-26-0058/17

Czytaj więcej

Fundusz Prewencyjny PZU S.A.

Informujemy, że ze środków otrzymanych z Funduszu Prewencyjnego PZU S.A. dofinansowaliśmy zakup agregatu prądotwórczego.

Wartość dofinansowania : 8 000,00 PLN

Budowa obiektu doświadczalnego z infrastrukturą na potrzeby badawczo-rozwojowe firmy Ekoplonu

Firma Ekoplon Sp. z o.o., Sp. k. uzyskała wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.1 "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” na realizację projektu POIR.02.01.00-00-0393/16-00 „Budowa obiektu doświadczalnego z infrastrukturą na potrzeby badawczo-rozwojowe firmy Ekoplon"

Czytaj więcej

Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji w firmie EKOPLON Sp. z o.o. Sp. k.

Celem głównym projektu jest wprowadzenie innowacyjnej grupy produktowej nawozów, oferowanych przez Wnioskodawcę na nowe rynki zagraniczne (Rosja, Turcja, Węgry).

Czytaj więcej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Unowocześnienie zakładu paszowego poprzez wprowadzenie innowacyjnej technologii dozowania podciśnieniowego oraz rozbudowę bazy magazynowej

Czytaj więcej

Europejski Fundusz Rolny

Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowego modeli biznesowego internacjonalizacji w firmie EKOPLON sp. z o.o. sp. k.

Czytaj więcej
Nasze marki