Loading

CSR

EKOPLON  to firma rodzinna, która kładzie ogromny nacisk na takie wartości jak zaangażowanie, zaufanie, innowacyjność, pewność, profesjonalizm i rozwój. Nasz cel to angażowanie wszystkich partnerów społecznych i biznesowych do działań na rzecz wspólnego dobra.

EKOPLON realizując działalność statutową i cele biznesowe, świadoma wpływu na środowisko, uwzględnia w swej działalności społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty oraz dąży do równowagi między efektywnością i dochodowością organizacji a interesem społecznym.

Celem firmy jest nie tylko prowadzenie dochodowej działalności, lecz także edukacja i integracja klientów oraz bezpieczeństwo interesariuszy, jako podstawa do rozwoju partnerstwa w zgodzie z misją, wizją, wartościami i kulturą firmy. Celem firmy jest także dostarczanie praktycznych i efektywnych rozwiązań z poszanowaniem środowiska naturalnego w zakresie produkcji nawozów i środków żywienia zwierząt oraz angażowanie wszystkich partnerów firmy na rzecz wspólnego dobra.

 

Odpowiedzialne społecznie zarządzanie EKOPLON obejmuje 4 filary

 

RYNEK

RYNEK

Odpowiedzialność i zaufanie

 • Realizujemy nasze cele biznesowe zgodnie z zasadami wolnej konkurencji i przepisów prawa.
 • Zapewniamy bezpieczne i innowacyjne produkty wpływających na zwiększenie efektywności ekonomicznej produkcji  u naszych kontrahentów.
 • Nasze partnerska postawa w relacjach z kontrahentami to podstawa rozwoju wspólnego biznesu.

ŚRODOWISKO LOKALNE

SPOŁECZEŃSTWO

Wsparcie i rozwój

 • Stale doskonalimy metody komunikacji społecznej  w celu podnoszenia poza organizacją świadomości na temat CSR: strategii, celów i działań firmy w tym zakresie.
 • Wspieramy inicjatyw lokalnych przedsięwzięć kulturalnych i sportowych.
 • Prowadzimy działalność charytatywną oraz sponsoringową.

ŚRODOWISKO PRACY

PRACOWNICY

Otwartość i uczciwość

 • Zapewniamy odpowiednie, bezpieczne i przyjazne warunki pracy.
 • Przestrzegamy kodeks pracy i prawa człowieka.
 • Zapewniamy równe szanse rozwoju zawodowego dla wszystkich pracowników (przestrzegamy zasad polityki antymobbingowej i anytydyskryminacyjnej).
 • Komunikację wewnętrzną firmy opieramy na zasadach wzajemnej otwartości.

ŚRODOWISKO NATURALNE

ŚRODOWISKO NATURALNE

Zgodnie z naturą

 • Prowadzimy naszą działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi normami, regulacjami prawnymi, dyrektywami w zakresie ochrony środowiska.
 • Promujemy i wspieramy działania proekologiczne.
 • Wdrażamy działania ograniczające oddziaływanie przedsiębiorstwa na środowisko.

 

 

Nasze marki