Loading

Akademia Ekoplon

 

Mianem akademii, już od czasów starożytnych, określano rodzaj szkoły wyższej, która gromadziła ludzi zamiłowanych w nauce, skupionych wokół osoby Mistrza, by czerpać z bogactwa jego mądrości i doświadczenia.


Akademia EKOPLON jest szerokim pojęciem, nierozerwalnie związanym z wartością firmy jaką jest rozwój. Stawiamy zatem na doskonalenie, które sprawia, że każdego dnia jesteśmy bogatsi o nową wiedzę, doświadczenie i rozwiązania technologiczne. Poprzez rozwijanie swych zasobów chcemy nie tylko utrzymać pozycję lidera na rynku, ale przede wszystkim budować wspólny dobrobyt, który realizujemy między innymi poprzez nieustanną edukację. Ideą Akademii EKOPLON jest także dzielenie się swoimi osiągnięciami i umiejętnościami z tymi, dla których dobro Polskiego rolnictwa nie jest obojętne. Program Akademii EKOPLON dedykowany jest zatem dla osób związanych z naszą firmą, chcących pogłębiać swoją wiedzę i korzystać z doświadczeń naszych specjalistów.

Przedsięwzięcie to realizowane jest w pięciu obszarach i obejmuje kształcenie:

siebie samych – nasz zespół tworzą ludzie z pasją, którzy pogłębiają wiedzę i rozwijają kompetencje poprzez uczestnictwo w różnorodnych szkoleniach, spotkaniach i warsztatach,

siebie nawzajem – tworzymy klimat i sposobność do spotkań i swobodnej wymiany myśli na polu zawodowym, posiadamy zaplecze laboratoryjne i technologiczne pozwalające na sprawdzanie nowych rozwiązań i doskonalenie już istniejących,

potencjalnych pracowników – Program Absolwencki to autorski pomysł skierowany do absolwentów uczelni wyższych, mający na celu pozyskanie i jak najlepsze wdrożenie przyszłych pracowników do pracy. Dla osób doświadczonych w branży, chcących dołączyć do naszego zespołu, mamy profesjonalny program wdrożeniowy, który pozwoli im na szybkie podjęcie obowiązków,

klientów – swoim klientom oferujemy nie tylko najlepszej jakości produkty, ale także wiedzę z zakresu prowadzonych biznesów. Organizujemy szkolenia, konferencje, panele dyskusyjne, a nasi doradcy zawsze są do dyspozycji i służą fachową, konkretną i indywidualną poradą,

partnerów biznesowych – wraz z naszymi partnerami kreujemy płaszczyznę wzajemnego edukacyjnego wspierania, która pozwala na jeszcze efektywniejsze wykorzystanie zasobów, którymi nasze biznesy dysponują.

Nasze marki